فروشگاه تخصصی ابزارنیک

مرکز خرید حضوری
تهران، لاله زار
۰۲۱-۳۳

دفتر مرکزی
تهران، جردن
۰۲۱-۲۶۲۳۲۳۴۰

info@abzarnic.com

ساعات حضور:
شنبه الی چهارشنبه: ۹:۰۰-۱۸:۰۰
پنجشنبه: ۹:۰۰-۱۳:۰۰

دفتر مرکزی

تهران، جردن

۰۲۱-۲۶۲۳۲۳۴۰

ساعات حضور:
شنبه الی چهارشنبه: ۸:۰۰-۱۶:۰۰
پنجشنبه: ۸:۰۰-۱۲:۰۰

بازار صنعت

تهران لاله زار

۰۲۱-۳۳۹۲۹۲۳۳

ساعات حضور:
شنبه الی چهارشنبه: ۹:۰۰-۱۸:۰۰
پنجشنبه: ۹:۰۰-۱۳:۰۰

دفتر مرکزی

تهران، جردن

۰۲۱-۲۶۲۳۲۳۴۰

ساعات حضور:
شنبه الی چهارشنبه: ۸:۰۰-۱۶:۰۰
پنجشنبه: ۸:۰۰-۱۲:۰۰

بازار صنعت

تهران لاله زار

۰۲۱-۳۳۹۲۹۲۳۳

ساعات حضور:
شنبه الی چهارشنبه: ۹:۰۰-۱۸:۰۰
پنجشنبه: ۹:۰۰-۱۳:۰۰

با عضویت در خبرنامه از آخرین و به روزترین خبرهای دنیای برق و صنعت آگا شوید!